World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000290521

Day 6/25/2019

To read English version, please enter the following link:http://odb.org

Read:
To read English version, please enter the following link:http://odb.org


To read English version, please enter the following link:http://odb.org
To read English version, please enter the following link:http://odb.org

 
Ngày 6/25/2019

Sự Hư Ảo Trên Lửa

Đọc:
Ma-thi-ơ 5:21-30


Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch. - Thi Thiên 51:10
Tháng hai năm 1497, một tu sĩ tên là Girolama Savonarola đã châm một đám cháy. Trước đó, ông và những học trò đã mất vài tháng để gom những món đồ mà họ nghĩ có thể khiến con người phạm tội hay bỏ bê nghĩa vụ tôn giáo của mình bao gồm tác phẩm nghệ thuật, mỹ phẩm, nhạc cụ và đầm váy. Đúng ngày đã định, hàng ngàn vật phẩm phù phiếm được tập trung tại một quảng trường công cộng ở Florence, Ý và bị đốt cháy. Sự kiện này được biết đến với cái gọi Bonfire of the Vanities (tạm dịch là Đám lửa của Hư ảo). Savonarola có thể đã tìm thấy cảm hứng cho những hành động cực đoan của mình trong một số tuyên bố chấn động trong Bài giảng trên núi. "Vậy nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi," Chúa Giê-xu phán. "Lại nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt mà liệng nó cho xa ngươi đi" (Ma-thi-ơ 5:29-30). Nhưng nếu chúng ta diễn giải lời Chúa theo nghĩa đen, chúng ta sẽ bỏ lỡ cốt lõi của thông điệp. Toàn bộ bài giảng là bài học về việc đi sâu hơn, tập trung vào tình trạng tấm lòng chúng ta thay vì đổ lỗi cho hành vi của chúng ta trước những phiền nhiễu và cám dỗ bên ngoài. Bonfire of the Vanities đã trở thành sự kiện tiêu hủy đồ đạc và tác phẩm nghệ thuật có tiếng vang, nhưng chắc gì tấm lòng của những người liên quan đã được thay đổi trong quá trình này. Chỉ có Chúa mới có thể thay đổi một tấm lòng. Đó là lý do tại sao tác giả Thi Thiên cầu nguyện, "Đức Chúa Trời ôi! Xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch" (Thi Thiên 51:10). Tấm lòng chúng ta mới là trọng tâm. - Remi OyedeleTo read English version, please enter the following link:http://odb.org
 

Lạy Chúa, xin ban cho con ân điển để phó thác tấm lòng con cho Ngài và đem những điều phù phiếm trong đời con đến với lửa thanh tẩy của Đức Thánh Linh.