World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000256649

Day 9/22/2017

To read English version, please enter the following link:

Read:
To read English version, please enter the following link:


To read English version, please enter the following link:http://odb.org
To read English version, please enter the following link:http://odb.org

 
Ngày 9/22/2017

Ngọt và Chua

Đọc:
Gióp 2:1-10


Tại sao phước hạnh từ tay Đức Chúa Trời ban cho thì chúng ta đón nhận, còn tai họa từ tay Ngài giáng xuống thì chúng ta lại không nhận. - Gióp 2:10
Khi con trai tôi lần đầu ngậm lấy miếng chanh, nó nhăn mũi, lè lưỡi, và nhắm mắt lại. "Chu," nó la lên (chua). Tôi cười và định lấy miếng chanh để quăng thùng rác. "Không!" Xavier chạy vòng quanh bếp để né tôi. "Nua!" (nữa). Môi nó nhăn lại mỗi khi cắn lát chanh. Tôi cau mày lại khi nó đưa tôi vỏ chanh và chạy đi chơi. Vị giác của tôi phản ánh chân thật sự yêu thích những điều ngọt ngào trong đời sống tôi. Tôi thường tránh những điều cay đắng khó chịu và nó giúp tôi nhớ lại vợ của Gióp, người cũng không thích những chịu đựng chua chát. Gióp chắc hẳn cũng không thích những khó khăn, nhưng ông luôn tôn cao Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh khó khăn (Gióp 1:1-22). Khi những cơn đau hành hạ cơ thể ông, ông phải chịu đựng nó (2:7-8). Nhưng vợ ông kêu ông từ bỏ Đức Chúa Trời đi (c. 9), nhưng Gióp đã đáp lại bằng việc tin cậy Chúa trong sự chịu đựng và đau đớn (c. 10). Việc né tránh những điều cay đắng trong cuộc sống là tự nhiên thôi. Thậm chí chúng ta có thể bị cám dỗ để quên đi Đức Chúa Trời khi chúng ta đau đớn. Nhưng Chúa sử dụng những thử thách để dạy chúng ta biết tin cậy Ngài, nương cậy nơi Ngài, và phó đời sống cho Ngài vì Ngài luôn nâng đỡ chúng ta qua những khó khăn. Giống Gióp, chúng ta không cần phải vui trong những điều đau đớn mới có thể được tận hưởng sự ngọt ngào trong những giây phút chua chát khó khănbởi đó là sự thêm sức của Chúa dành cho đức tin chúng ta. - Xochitl DixonTo read English version, please enter the following link:http://odb.org
 

Đức Chúa Trời dùng hoạn nạn để củng cố đức tin chúng ta được mạnh mẽ.