World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000304927

Day 4/5/2020

To read English version, please enter the following link:http://odb.org

Read:
To read English version, please enter the following link:http://odb.org


To read English version, please enter the following link:http://odb.org
To read English version, please enter the following link:http://odb.org

 
Ngày 4/5/2020

Đấng Giải Cứu

Đọc:
Giăng 12:12-18


[Đám dân đông] lấy những lá kè ra đón Ngài, và reo lên rằng: Hô-sa-na! Giăng 12:13
OÂng được gọi là "một trong những người dũng cảm nhất còn sống," nhưng ông không phải là điều mà người khác mong đợi. Desmond là một người lính từ chối đeo súng. Là một bác sĩ, ông đã một mình giải cứu bảy mươi lăm chiến sĩ bị thương khỏi một trận chiến, trong đó có một số người từng gọi ông là kẻ hèn nhát và chế giễu đức tin của ông. Lao vào tiếng súng dữ dội, Desmond cầu nguyện không thôi, "Chúa ôi, xin hãy giúp con cứu thêm một người nữa." Ông đã được trao tặng Huân chương Danh dự vì sự anh hùng của mình. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu đã bị hiểu lầm rất nhiều. Vào một ngày được tiên đoán bởi tiên tri Xa-cha-ri (9:9), Chúa Giê-xu đã vào Giê-ru-sa-lem trên một con lừa và đám đông vẫy các nhánh cây, hô vang "Hô-sa-na!" (Một câu cảm thán có nghĩa là "Xin Hãy Cứu!"). Trích dẫn Thi Thiên 118:26, họ đã kêu lên: "Đáng ngợi khen đấng nhân danh Đức Giê-hô-va mà đến!" (Giăng 12:13). Nhưng câu tiếp theo trong Thi Thiên đó lại đề cập đến việc dâng một của lễ được "cột bằng dây" (Thi Thiên 118:27). Trong khi đám đông ở Giăng 12 chờ đợi một vị vua trần gian sẽ cứu họ khỏi người La mã, thì Chúa Giê-xu còn nhiều hơn thế. Ngài là Vua của các vua và của lễ của chúng taĐức Chúa Trời trong hình hài con người, sẵn sàng ôm lấy thập tự giá để cứu chúng ta khỏi tội lỗi của chúng tamột mục đích được tiên tri từ nhiều thế kỷ trước. "Môn đồ trước vốn không hiểu điều đó," Giăng viết. Chỉ sau này, "đến khi Đức Chúa Giê-xu đã được vinh hiển, mới nhớ lại những sự đó đã chép về Ngài" (Giăng 12:16). Được soi sáng bởi Lời Ngài, mục đích đời đời của Đức Chúa Trời đã trở nên rõ ràng. Ngài yêu thương chúng ta đủ để sai đến một Cứu Chúa quyền năng! - James Banks Chúa Giê-xu đã cứu bạn như thế nào? Làm thế nào bạn có thể bày tỏ sự ngợi khen biết ơn của bạn với Ngài ngày hôm nay?To read English version, please enter the following link:http://odb.org
 

Lạy Cứu Chúa phục sinh, con ca ngợi Chúa vì sự hy sinh của Ngài cho chúng con trên thập giá.Xin giúp con sống phục vụ và ca ngợi Ngài, Vua đời đời của con!