World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000262950

Day 1/19/2018

To read English version, please enter the following link:

Read:
To read English version, please enter the following link:


To read English version, please enter the following link:http://odb.org
To read English version, please enter the following link:http://odb.org

 
Ngày 1/19/2018

Bởi Quyền Năng Thánh Linh

Đọc:
Xa-cha-ri 4:1-7


Hỡi núi lớn, ngươi là ai? Ở trước mặt Xô-rô-ba-bên ngươi sẽ trở nên đồng bằng.- Xa-cha-ri 4:7
Bạn sẽ làm gì khi có một ngọn núi chắn trên đường của bạn? Câu chuyện về Dashrath Manjhi có thể truyền cảm hứng cho chúng ta. Khi vợ ông qua đời vì không thể đến được bệnh viện để được cấp cứu, Manjhi đã làm những điều dường như không thể. Ông đã dành hai mươi hai năm để lấp một cái hố khổng lồ trên núi để những dân làng khác có thể đến bệnh viện địa phương để được chăm sóc y tế khi cần. Trước khi qua đời, chính phủ Ấn Độ đã tổ chức lễ vinh danh ông. Việc xây dựng lại đền thờ phải là một việc bất khả thi với Xô-rô-ba-bên, một trong những lãnh đạo của Y-sơ-ra-ên đã trở về sau khi bị lưu đày. Dân chúng đã ngã lòng, đối mặt với sự đe dọa từ kẻ thù, và thiếu nguồn lực và quân đội lớn. Nhưng Đức Chúa Trời đã sai Xa-cha-ri để nhắc nhở Xô-rô-ba-bên rằng sứ mạng này sẽ cần một sức mạnh lớn hơn sức mạnh quân đội, cá nhân, hoặc các nguồn lực do con người tạo ra. Đó chính là quyền năng của Đức Thánh Linh (Xa-cha-ri 4:6). Với sự đảm bảo tiếp trợ thiên thượng, Xô-rô-ba-bên tin tưởng rằng Đức Chúa Trời sẽ san lấp bất kỳ ngọn núi khó khăn có thể có trong quá trình dựng lại đền thờ và phục hưng Hội Thánh (câu 7). Chúng ta phải làm gì khi có "ngọn núi" trước mặt chúng ta? Chúng ta có hai lựa chọn: dựa vào sức mạnh của chính mình hoặc tin cậy quyền năng của Đức Thánh Linh. Khi chúng ta tin cậy quyền năng của Ngài, Ngài sẽ nhấc ngọn núi đó lên hoặc ban cho chúng ta sức mạnh và sự bền bỉ để vượt qua nó. - Marvin WilliamsTo read English version, please enter the following link:http://odb.org
 

Năng lực của con người là không đủ để làm trọn các ý định của Đức Chúa Trời.