World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000299989

Day 12/15/2019

To read English version, please enter the following link:http://odb.org

Read:
To read English version, please enter the following link:http://odb.org


To read English version, please enter the following link:http://odb.org
To read English version, please enter the following link:http://odb.org

 
Ngày 12/15/2019

Nước Hóa Hy Vọng

Đọc:
Giăng 4:4-14


Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Giăng 7:37
Mục vụ của Tom và Mark làm mới những cuộc sống. Điều này là rõ ràng trong đoạn phim họ chia sẻ về một đám trẻ mặc quần áo đầy đủ tươi cười và nhảy múa trong làn nước sảng khoái từ một cái vòi hoa senđây là lần đầu tiên của chúng. Hai người làm việc với các Hội Thánh bản địa để lắp đặt hệ thống lọc nước trên giếng ở Haiti, giúp làm thoải mái và kéo dài sự sống vì các bệnh liên quan đến nước bị ô nhiễm đã được ngăn chặn. Tiếp cận với nước sạch, trong lành mang đến cho người dân hy vọng về tương lai của họ. Chúa Giê-xu đã đề cập đến "nước sống" trong Giăng 4 để nhấn mạnh ý tưởng tương tự về nguồn của sự tươi mới không thôi. Mệt mỏi và khát, Chúa Giê-xu đã nhờ một phụ nữ Sa-ma-ri cho nước để uống (c. 4-8). Yêu cầu này đã dẫn đến một cuộc trò chuyện trong đó Chúa Giê-xu đã mời người phụ nữ "nước sống (c. 9-15)nước mà sẽ trở thành nguồn sự sống và hy vọng trong họ, giống như "mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời" (c. 14). Chúng ta thấy nước sống này sau này trong Giăng, khi Giê-xu phán, "Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống," Ngài tuyên bố rằng bất cứ ai tin Ngài sẽ có "sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình." Giăng giải thích, "Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh" (7:37-39). Nhờ Đức Thánh Linh, các tín hữu được hiệp lại với Chúa Giê-xu và được tiếp cận với quyền năng, hy vọng và niềm vui vô hạn nơi Đức Chúa Trời. Giống như nước hằng sống, Đức Thánh Linh sống bên trong các tín hữu, làm tươi và làm mới chúng ta. - Alyson KiedaTo read English version, please enter the following link:http://odb.org
 

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì đã ban Đức Thánh Linh. Xin Chúa làm việc trong chúng con để cuộc sống của chúng con hướng người khác đến với Ngài.