World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000253902

Day 7/25/2017

To read English version, please enter the following link:

Read:
To read English version, please enter the following link:


To read English version, please enter the following link:http://odb.org
To read English version, please enter the following link:http://odb.org

 
Ngày 7/25/2017

Điều Chúng Ta Mang Lại

Đọc:
Thi Thiên 37:1-6, 23-27


Trước kia tôi còn trẻ, nay đã già, tôi chẳng hề thấy người công chính nào bị bỏ, hay dòng dõi người ấy đi ăn mày. - Thi Thiên 37:25
John F. Burns đã dành 40 năm viết về các sự kiện trên thế giới cho The New York Times. Trong một bài báo viết sau khi nghỉ hưu vào năm 2015, Burns nhớ lại những lời của một người bạn thân và nhà báo đồng nghiệp đã chết vì ung thư. "Đừng bao giờ quên," đồng nghiệp của ông nói, "Không quan trọng là đi bao xa; nhưng là những gì bạn đã mang lại." Thi Thiên 37 có thể được coi là danh sách của Đa-vít về những gì ông "mang lại" từ hành trình cuộc đời mình, từ một người chăn chiên trở nên người lính và là vua. Thi Thiên là một loạt các câu thể hiện sự tương phản giữa kẻ ác với người công bình, và là sự đảm bảo cho những người tin cậy Chúa. "Chớ phiền lòng vì cớ kẻ làm dữ, cũng đừng ghen tị kẻ tập tành sự gian ác. Vì chẳng bao lâu chúng nó sẽ bị phát như cỏ, và phải héo như cỏ tươi xanh" (c. 1-2). "Đức Giê-hô-va định liệu các bước của người, Và Ngài thích đường lối người: Dầu người té, cũng không nằm sải dài; Vì Đức Giê-hô-va lấy tay Ngài nâng đỡ người" (c. 23-24). "Trước tôi trẻ, rày đã già. Nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ" (c. 25). Từ kinh nghiệm của chúng ta trong cuộc sống, Đức Chúa Trời đã dạy chúng ta điều gì? Chúng ta đã kinh nghiệm sự thành tín và tình yêu Ngài như thế nào? Bằng cách nào tình yêu của Chúa đã định hình cuộc sống của chúng ta? Không quan trọng là đi bao xa; nhưng là những gì chúng ta đã mang lại. - David McCaslandTo read English version, please enter the following link:http://odb.org
 

Khi những năm tháng càng nhiều, sự thành tín Đức Chúa Trời lại cứ nhân lên.