World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000267944

Day 4/20/2018

To read English version, please enter the following link:

Read:
To read English version, please enter the following link:


To read English version, please enter the following link:http://odb.org
To read English version, please enter the following link:http://odb.org

 
Ngày 4/20/2018

Nghệ Thuật của Sự Tha Thứ

Đọc:
Lu-ca15:11-24


Khi còn ở đàng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. - Lu-ca 15:20
Một buổi chiều nọ, tôi dành hai giờ tại một triển lãm nghệ thuật Người Cha & Hai Con Trai: Nghệ Thuật của Tha Thứ tất cả các tác phẩm đều tập trung vào câu chuyện của Chúa Giê-xu về đứa con trai hoang đàng (Lu-ca 15:11-31). Tôi thấy bức tranh của Edward Riojas Đứa Con Trai Hoang Đàng đặc biệt mạnh mẽ. Bức tranh miêu tả một người con đã từng hoang đàng trở về nhà, mặc đồ rách rưới và đi với đầu cúi gằm. Với vùng đất của sự chết phía sau, anh bước trên con đường mà cha anh đang chạy về phía anh. Ở dưới cùng của bức tranh là những lời của Chúa Giê-xu: "Khi còn ở đàng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót" (c. 20). Tôi đã xúc động sâu sắc khi hình dung một lần nữa tình yêu không thay đổi của Đức Chúa Trời đã làm thay đổi cuộc đời tôi như thế nào. Khi tôi bước đi xa khỏi Ngài, Ngài không quay lưng, nhưng cứ nhìn theo, trông ngóng, và chờ đợi. Tình yêu của Ngài được ban tặng nhưng chẳng thay đổi; thường bị xem thường nhưng không bao giờ rút lại. Tất cả chúng ta đều có tội, nhưng Cha trên trời luôn chào đón chúng ta, giống như người cha trong câu chuyện này ôm lấy con trai hoang đàng của mình. "Chúng ta hãy ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được" (c. 23-24). Chúa vẫn vui về những người trở lại với Ngài ngày hôm nay và đó là điều đáng để ăn mừng! David C. - McCaslandTo read English version, please enter the following link:http://odb.org
 

Tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta được ban tặng nhưng chẳng hề thay đổi.