World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000277237

Day 10/17/2018

To read English version, please enter the following link:

Read:
To read English version, please enter the following link:


To read English version, please enter the following link:http://odb.org
To read English version, please enter the following link:http://odb.org

 
Ngày 10/17/2018

Lời Cầu Nguyện và Cưa Máy

Đọc:
Nê-hê-mi 1


Chúa ôi! tôi nài xin Chúa hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện của các tôi tớ Ngài. - Nê-hê-mi 1:11
Tôi kính trọng tinh thần dũng cảm của dì Gladys, cho dù đôi khi tinh thần đó có tôi lo lắng. Lý do cho sự lo lắng của tôi đến từ việc bà chia sẻ trong một email: "Cô đã đốn một cây óc chó ngày hôm qua." Bạn nên hiểu rằng người dì cầm cưa máy của tôi đã bảy mươi sáu tuổi! Cái cây đó đã lớn lên phía sau ga ra của bà. Khi rễ của nó đe dọa làm thủng bê tông, bà biết đến lúc nó phải đi rồi. Nhưng bà kể với chúng tôi, "Cô luôn cầu nguyện trước khi cô giải quyết một công việc như thế." Trong khi phục vụ với vai trò quản gia cho vua Ba Tư trong lúc bị lưu đày của Y-sơ-ra-ên, Nê-hê-mi nghe tin tức liên quan đến những người đã trở về Giê-ru-sa-lem. Một số công việc cần phải làm. "Vách thành của Giê-ru-sa-lem thì hư nát và các cửa nó đã bị lửa cháy" (Nê-hê-mi 1:3). Các bức tường bị phá vỡ khiến họ dễ bị kẻ thù tấn công. Nê-hê-mi có lòng thương xót cho dân sự mình và ông muốn tham gia. Nhưng lời cầu nguyện là trước hết, đặc biệt là khi một vị vua mới đã viết một bức thư để ngăn chặn các nỗ lực xây dựng ở Giê-ru-sa-lem (Ê-xơ-ra 4). Nê-hê-mi cầu nguyện cho dân của mình (Nê-hê-mi 1:5-10), và sau đó cầu xin Chúa giúp đỡ trước khi xin phép vua rời đi (c. 11). Cầu nguyện có phải là thái độ của bạn? Đó luôn là cách tốt nhất để đối mặt với bất kỳ nhiệm vụ hoặc thử thách nào trong cuộc sống. - Linda WashingtonTo read English version, please enter the following link:http://odb.org
 

Hãy cầu nguyện như một ưu tiên hàng đầu, thay vì xem đó là phương cách cuối cùng.