World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000309302

Day 7/13/2020

To read English version, please enter the following link:http://odb.org

Read:
To read English version, please enter the following link:http://odb.org


To read English version, please enter the following link:http://odb.org
To read English version, please enter the following link:http://odb.org

 
Ngày 7/13/2020

Nhìn Lên!

Đọc:
Thi Thiên 8:3-4


Ở đó không có ban đêm. Khải Huyền 21:25
Khi nhà làm phim Wylie Overstreet cho công chúng xem một bức ảnh thời gian thực về mặt trăng khi được nhìn qua kính viễn vọng hiện đại của ông, họ đã sững sờ trước góc nhìn cận cảnh này, phản ứng với những tiếng thì thầm và kinh ngạc. Khi thấy một cảnh tượng tuyệt vời như vậy, Overstreet giải thích, "nó khiến chúng ta suy nghĩ rằng có một điều gì đó lớn lao hơn chính chúng ta." Tác giả Thi Thiên Đa-vít cũng kinh ngạc trước ánh sáng từ trời của Chúa. "Khi tôi nhìn xem các từng trời là công việc của ngón tay Chúa, Mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt, Loài người là gì, mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi, mà Chúa thăm viếng nó?" (Thi Thiên 8:3-4). Câu hỏi khiêm nhường của Đa-vít khiến chúng ta kinh ngạc khi biết rằng, sau khi Chúa dựng nên trời mới và đất mới của Ngài, chúng ta sẽ không cần mặt trăng hay mặt trời nữa. Thay vào đó, sứ đồ Giăng nói, vinh quang rực rỡ của Chúa sẽ cung cấp đủ ánh sáng cần thiết. "Thành cũng không cần mặt trời, mặt trăng để soi sáng; vì vinh hiển của Đức Chúa Trời chói lói cho, và Chiên Con là ngọn đèn của thành… ở đó không có ban đêm" (Khải Huyền 21:23-25). Thật là một khung cảnh tuyệt vời! Tuy nhiên, chúng ta có thể trải nghiệm ánh sáng từ trời của Ngài ngay bây giờchỉ đơn giản bằng cách tìm kiếm Chúa Giê-xu, Sự sáng của thế gian. Theo quan điểm của Overstreet, "chúng ta nên nhìn lên thường xuyên hơn." Khi chúng ta làm điều đó, nguyện chúng ta có thể thấy Ngài. - Patricia Raybon Ánh sáng thiên thượng của Chúa dạy bạn điều gì về Ngài? Khi bạn ca ngợi sự vinh quang của Chúa, bạn kinh nghiệm những điều gì?



To read English version, please enter the following link:http://odb.org
 

Đức Chúa Trời kỳ diệu ôi, chúng con kinh ngạc bởi vinh quang thánh của Ngài và chúng con ca ngợi Ngài vì Ánh sáng tuyệt vời của Ngài.