World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000311870

Day 9/23/2020

To read English version, please enter the following link:http://odb.org

Read:
To read English version, please enter the following link:http://odb.org


To read English version, please enter the following link:http://odb.org
To read English version, please enter the following link:http://odb.org

 
Ngày 9/23/2020

Ký Ức Mang Dấu Ngài

Đọc:
Phục Truyền 4:3-10


Hãy nhóm hiệp dân sự để ta khiến chúng nghe lời ta, hầu cho tập kính sợ ta. Phục Truyền 4:10
Khi con trai lớn của tôi đối mặt với một tình huống khó khăn, tôi đã nhắc cậu về sự chăm sóc và chu cấp không thôi của Chúa trong suốt một năm tôi bị thất nghiệp. Tôi kể lại những lần Chúa thêm sức cho gia đình chúng tôi và ban cho chúng tôi sự bình an trong lúc mẹ tôi chiến đấu và qua đời vì bệnh ung thư máu. Chỉ ra những câu chuyện về sự thành tín của Chúa trong Kinh Thánh, tôi khẳng định Ngài là Đấng luôn giữ lời hứa. Tôi kể cho con trai tôi những ký ức mang dấu Ngài của gia đình chúng tôi, nhắc nhở cậu về sự đáng tin cậy của Ngài trong những lúc thăng trầm của chúng tôi. Dù chúng ta đang vui mừng hay phải đấu tranh với điều gì đó, sự hiện diện, tình yêu và ân điển của Chúa là đủ cả. Dù tôi muốn nói rằng phương pháp củng cố đức tin này là của mình, nhưng Chúa mới là Đấng định hình thói quen chia sẻ những câu chuyện để thôi thúc các thế hệ tương lai tin cậy nơi Ngài. Khi dân Y-sơ-ra-ên nhớ lại tất cả những gì họ đã thấy Đức Chúa Trời làm trong quá khứ, Ngài đặt những tảng đá đức tin trên con đường ký ức thiêng liêng của họ. Dân Y-sơ-ra-ên đã chứng kiến Đức Chúa Trời giữ đúng lời hứa của Ngài khi họ theo Ngài (Phục Truyền 4:3-6). Ngài luôn lắng nghe và nhậm những lời cầu nguyện của họ (c. 7). Vui mừng và hồi tưởng với các thế hệ trẻ (c. 9), dân Y-sơ-ra-ên chia sẻ những lời thánh được soi dẫn và gìn giữ bởi một Đức Chúa Trời chân thật (c. 10). Như chúng ta nói về sự vĩ đại, lòng thương xót và tình yêu sâu sắc của Chúa, sự tin chắc của chúng ta và đức tin của người khác có thể được củng cố bằng sự đáng tin cậy bền bỉ của Ngài. - Xochitl Dixon Ai đã đầu tư vào sự tăng trưởng thuộc linh của bạn bằng cách chia sẻ những gì Chúa đã làm trong đời sống của họ? Những cách sáng tạo nào bạn có thể dùng để chia sẻ sự thành tín và tình yêu của Ngài qua các thế hệ?To read English version, please enter the following link:http://odb.org
 

Đức Chúa Trời chí cao ôi, cảm tạ Chúa đã lát con đường ký ức tuôn ra sự ca ngợi và thêm sức để con bước đi với đức tin vững chãi đã trường tồn qua nhiều thế hệ.