World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000296733

Day 10/13/2019

To read English version, please enter the following link:http://odb.org

Read:
To read English version, please enter the following link:http://odb.org


To read English version, please enter the following link:http://odb.org
To read English version, please enter the following link:http://odb.org

 
Ngày 10/13/2019

Đáng Để Đợi

Đọc:
1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10


Chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Jêsus Christ. - Phi-líp 3:20
Bên ngoài nhà ga xe lửa Shibuya ở Tokyo là một bức tượng kỷ niệm một chú chó Akita tên là Hachiko. Hachiko được nhớ đến vì sự trung thành lạ thường với chủ của mình, một giáo sư đại học đi lại hàng ngày ở ga. Con chó đi cùng ông đến ga vào buổi sáng và quay lại để đón ông mỗi buổi chiều ngay khi tàu của ông đến. Một ngày nọ, vị giáo sư đã không trở ra ga; thật buồn, ông đã qua đời tại chỗ làm. Nhưng trong quãng đời còn lại hơn chín năm Hachiko xuất hiện cùng lúc với chuyến tàu buổi chiều. Ngày qua ngày, bất kể thời tiết, chú chó vẫn trung thành chờ đợi chủ của mình trở về. Phao-lô khen ngợi dân sự Tê-sa-lô-ni-ca vì lòng trung tín của họ, nêu ra "công việc của đức tin," "công lao của lòng yêu thương," và "sự bền đỗ về sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta" (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:3). Bất chấp sự phản đối gay gắt, họ đã từ bỏ đời sống cũ của họ để "thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, đặng chờ đợi Con Ngài từ trên trời" (c. 9-10). Hy vọng sống còn nơi Chúa Cứu Thế và tình yêu của Ngài trong họ đã thêm sức cho họ để nhìn thấy bên ngoài những khó khăn và chia sẻ đức tin của họ một cách nóng cháy. Họ được đảm bảo rằng không có gì tốt hơn là sống cho Chúa Giê-xu. Thật tốt biết bao khi biết rằng cũng một Đức Thánh Linh đã thêm sức cho họ (c. 5) vẫn thêm sức cho chúng ta hôm nay để trung tín phục vụ Chúa Giê-xu trong khi chúng ta chờ đợi sự trở lại của Ngài. - James BanksTo read English version, please enter the following link:http://odb.org
 

Cứu Chúa đẹp đẽ ôi, xin hãy giúp con biết "trông đợi Đức Giê-hô-va; Hãy vững lòng bền chí!" (Thi Thiên 27:14).