World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000285496

Day 3/25/2019

To read English version, please enter the following link:

Read:
To read English version, please enter the following link:


To read English version, please enter the following link:http://odb.org
To read English version, please enter the following link:http://odb.org

 
Ngày 3/25/2019

Phước Lành Đang Đến

Đọc:
Ga-la-ti 6:7-10


Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Ga-la-ti 6:9
Một người bạn và tôi cùng đi dạo với những đứa cháu của cô ấy. Trong lúc đẩy xe, cô nói rằng các bước chân của mình đã bị lãng phíchúng không bị đếm trong thiết bị đếm bước chân cô đeo trên cổ tay bởi vì cô đã không vung cánh tay mình. Tôi nhắc cô ấy rằng những bước chân đó vẫn giúp ích cho sức khỏe của cô. "Ừ," cô cười. "Nhưng tôi thực sự muốn ngôi sao vàng đó!" Tôi hiểu cảm giác của cô ấy! Làm việc với mục tiêu gì đó mà không có kết quả ngay thì rất chán nản. Nhưng phần thưởng không phải lúc nào cũng tức thì hay xuất hiện ngay. Những lúc như vậy, thật dễ để cảm thấy rằng những điều tốt đẹp chúng ta làm là vô ích, thậm chí khi giúp đỡ một người bạn hoặc tử tế với một người lạ. Tuy nhiên, Phao-lô giải thích với Hội Thánh Ga-la-ti rằng "ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy" (Ga-la-ti 6:7). Chúng ta "chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt" (c. 9). Làm lành không phải là cách để được cứu rỗi, và Kinh Thánh không chỉ rõ chúng ta sẽ gặt bây giờ hay trên thiên đàng, nhưng chúng ta có thể an tâm rằng sẽ có "một mùa gặt phước lành" (6:9). Làm lành không dễ, đặc biệt là khi chúng ta không thấy hoặc biết "mùa gặt" sẽ ra sao. Nhưng như với người bạn của tôi vẫn đạt được lợi ích thể chất từ việc đi bộ, thì việc tiếp tục làm lành là xứng đáng vì phước lành đang đến! - julie schwabTo read English version, please enter the following link:http://odb.org
 

Không phải tất cả phần thưởng đều đến ngay lập tức hoặc nhìn thấy được