World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000307591

Day 5/31/2020

To read English version, please enter the following link:http://odb.org

Read:
To read English version, please enter the following link:http://odb.org


To read English version, please enter the following link:http://odb.org
To read English version, please enter the following link:http://odb.org

 
Ngày 5/31/2020

Bình Tĩnh

Đọc:
Phi-líp 2:12-18


Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.- Phi-líp 2:13
Bố tôi và tôi thường đốn cây và cưa chúng bằng cái cưa hai người. Tuổi trẻ và đầy năng lượng, tôi đã cố gắng ép lưỡi cưa vào vết cắt. "Bình tĩnh nào," bố tôi nói. "Hãy để cái cưa làm việc của nó." Tôi nghĩ về những lời của Phao-lô trong Phi-líp: "Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài" (2:13). Bình tĩnh. Hãy để Ngài làm công việc biến đổi chúng ta. C. S. Lewis nói rằng sự tăng trưởng không chỉ là đọc những gì Chúa Giê-xu đã phán và thực hiện nó. Ông giải thích, "Đấng Christ... đang làm việc trên bạn... dần dần biến đổi bạn mãi mãi thành... một Christ nhỏ mới, một người... chia sẻ quyền năng, sự vui mừng, kiến thức và sự sống đời đời của Ngài." Đức Chúa Trời đang vận hành quá trình đó hôm nay. Quỳ dưới chân Chúa Giê-xu và nhận lãnh những điều Ngài phán. Hãy cầu nguyện. "Hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời" (Giu-đê 1:21), luôn nhắc nhở bản thân bạn rằng bạn thuộc về Ngài. Yên nghỉ trong sự đảm bảo rằng Ngài đang dần biến đổi bạn. "Nhưng chúng con có nên khao khát sự công bình không?" bạn hỏi. Hình dung một đứa trẻ đang cố gắng để có được một món quà để cao trên kệ, đôi mắt của nó lấp lánh với mong muốn. Bố cậu bé, cảm nhận được mong muốn đó, lấy món quà xuống cho cậu bé. Công việc là của Chúa; sự vui mừng là của chúng ta. Bình tĩnh. Chúng ta sẽ đến đó một ngày nào đó. - David H. Roper "Chính Chúa là Đấng làm việc trong bạn" có ý nghĩa gì với bạn? Bạn muốn Ngài làm gì trong bạn?To read English version, please enter the following link:http://odb.org
 

Chúa ôi, con biết ơn Ngài vì Ngài biến đổi tấm long và hành động của con để khiến con giống Chúa Giê-xu. Xin ban cho con một thái độ khiêm nhường để học từ Ngài.